• Zhengyang Bay Real Estate正阳水岸城邦
  • Xuzhou Jiangsu Pro
  • 5.30ha
  • 95,400sqm
  • Concept Design
  • 2010